Alf Lindberg till Serendipity Innovations styrelse

- Med erfarenhet av att ha utvecklat ett av världens största vacciner, varit sekreterare i Nobelkommittén inom medicin och arbetat som forskningschef på två stora farmabolag är Alfs närvaro och kunskap värdefull för oss, säger Ashkan Pouya, Styrelseordförande i Serendipity Innovations.

Alf har lång erfarenhet från både forskning och från industri. Han har varit professor och ordförande för avdelningen för klinisk bakteriologi vid Karolinska Institutet, samt varit CSO och forskningschef för Wyeth Vaccines och Sanofi Pasteur. Alf ledde bland annat arbetet med att utveckla värdens första blockbuster inom vacciner - Prevnar. Utöver styrelsearbetet i Serendipity Innovations sitter Alf med i ett flertal styrelser för bioteknikbolag samt i Scientific Advisory Boards.

- Under de senaste två åren har jag agerat rådgivare till Serendipity Innovations samt till några av dess portföljbolag. Jag har under denna tid fått en god inblick i verksamheten och dess vidsträckta möjligheter och ser nu fram emot att inta en mer aktiv och formell roll för värdeskapande, säger Alf Lindberg.

I Serendipity Innovations styrelse sitter sedan tidigare Cecilia Gunne, Anders Wall, Bengt-Arne Vedin och Ashkan Pouya.

Stockholm 11 september 2012

Serendipity Innovations AB

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, CEO, saeid@sdip.se +46 70 718 70 61


Serendipity Innovations AB är ett venture capital-bolag med fokus på att bygga nya innovativa teknikbolag med grund från akademisk forskning och andra kunskapsintensiva miljöer. Portföljen består utav 14 bolag inom fem sektorer: Clean-tech, Life Science, materialteknik, IT och medicinteknik.