Fyra Serendipity-bolag på internationell bio-konferens i Zurich

Den 12 februari genomfördes den sjunde Schweiz-skandinaviska bio-företagskonferensen i Zurich. I år deltog fyra av Serendipity Ixoras portföljbolag på eventet som samlar internationella företag, forskare, branschexperter samt investerare verksamma inom biotech och farma.

Ixora-bolagen Binarybio, Xbrane Bioscience, Abera Bioscience och IRRAS blev inbjudna till konferensen i Zurich, tack vare att de listats bland de 20 hetaste life science-bolagen i Stockholms- och Uppsalaregionen av Stockholm Business Region. Konferensen i Schweiz syftar till att skapa nya samarbeten mellan deltagande företag samt möjliggöra exponering gentemot investerare och andra intressenter.  Förutom korta möten bolagen sinsemellan och samtalsstunder med investerare, innehöll konferensen föredragsmoment och paneldebatter kring marknadstrender och det finansiella klimatet inom de aktuella branscherna.

Nils Dinell Sederowski, VD på BinaryBio:

- Konferensen var givande ur flera aspekter. Dels var det en bra fingervisning på vad som är branschfokus inom big data och life science just nu. Dels fick Binarybio möjlighet att initiera kontakt med flera potentiella samarbetspartners, framförallt ett bolag från Schweiz som kan vara intressanta inför framtida projekt.

Amin Omrani, VD Abera Bioscience

- Vårt mål under konferensen var att skapa kontakt med potentiella kunder inför Aberas framtida utveckling. Vi träffade även flera investerare som samtliga visade stort intresse för vår teknikplattform. Nästa steg nu är att följa upp och föra vidare diskussion kring framtida samarbete med våra nyfunna kontakter.

Siavash Bashiri, VD Xbrane Bioscience:

- Det finns ett stort värde i att delta och synas på konferenser av detta slag. Framförallt är det intressant att höra utifrån vilka kriterier internationella investerare väljer projekt och företag de ska satsa på. Under konferensen knöt Xbrane kontakt med potentiella samarbetspartners och diskuterade kring hur vi kan komplettera varandras olika verksamheter vid projekt som sträcker sig utanför våra egna områden. Vi träffade också proteintillverkande aktörer och ska föra vidare samtal om hur Xbrane kan bidra i deras utveckling av framtida proteinbaserade läkemedel. Konferensen var  med andra ord ett positivt kvitto på att det finns ett stort behov för vår produkt samt att vi har en intressant och tilltalande affärsmodell.

Erik Björkegren, VD IRRAS

- För IRRAS del åkte vi till Zurich med förhoppning om att hitta partners för framtida produktutveckling. Vi fick bra exponering gentemot flera framstående farmabolag och kunde föra givande diskussioner med företag i samma situation som oss själva. Konferensen var ett utmärkt forum för oss att få en första kontakt med nya bolag och investerare som nu har fått ett ansikte på IRRAS. Vi fick med oss flera bra leads inför framtida arbete.

För mer information kontakta:

Nils Dinell Sederowski, VD på BinaryBio, nils@binarybio.com +46 705 12 06 03

Amin Omrani, VD Abera Bioscience, amin@sdip.se, +46 707 98 36 39

Siavash Bashiri, VD Xbrane Bioscience, siavash.bashiri@xbrane.com +46 734 34 36 19

Erik Björkegren, VD IRRAS, erik@sdip.se. + 46 739 09 18 29

Serendipity Ixora AB investerar i och utvecklar bolag som kommersialiserar produkter baserade på ledande akademisk forskning. Samtliga portföljbolag har egen separat ledning, styrelse och operativ personal. Portföljen består utav 10 bolag inom fyra sektorer: Clean-tech, Life Science, materialteknik och medicinteknik.