Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Pressmeddelande
13 november 2017, 16:00

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Sdiptech offentliggör sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2017 onsdagen den 15 november 2017 kl. 08:30 och inbjuder till en presentation vid en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 09:30. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Carl Johan Åkesson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Telefonkonferens

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer därefter även att publiceras på bolagets hemsida, www.sdiptech.com. För att delta i telefonkonferensen, var god använd följande nummer,

SE: +46 8 5664 2664

UK: +44 20 3008 9801

US: +1 85 5753 2235

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen webbsänds

En länk till Sdiptechs webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Sändningen går även att nå via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/sdiptech-q3-2017


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.