Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma

Pressmeddelande
28 mars 2017, 21:00

Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma kring nyval av Jan Samuelson

Extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ), 556672-4893, ägde rum tisdag den 28 mars 2017 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Stämman beslöt att utöka styrelsen genom nyval av ledamoten Jan Samuelson. Därefter består styrelsen utöver Jan Samuelson av Ashkan Pouya (ordförande), Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn, Johnny Alvarsson och Katarina Lundberg Pinnekamp.

Stämman beslöt vidare om årligt arvode till ledamoten om 200 000 kronor.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 21:00.