Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma

Pressmeddelande
24 november 2016, 18:00

Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma kring nyval av Johhny Alvarsson och Katarina Lundberg Pinnekamp

Extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ), 556672-4893, ägde rum onsdagen den 23 november 2016 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Stämman beslöt att utöka styrelsen genom nyval av de två ledamöterna Johnny Alvarsson och Katarina Lundberg Pinnekamp. Därefter består styrelsen utöver dessa två ledamöter av Ashkan Pouya (ordförande), Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn.

Stämman beslöt vidare om årligt arvode till respektive ny ledamot om 200 000 kronor.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 18:00.