Latour blir ny storägare i Diamorph

Investment AB Latour blir näst största ägare i Diamorph AB (publ) genom att förvärva 13,4 procent av aktierna. Förvärvet sker via Latour-Gruppen AB och innebär att Latour tar en aktiv roll i bolagets styrelse. Serendipity Ixora Fund AB kvarstår som största ägare med 24 procent av aktier och röster.

- Vi ser stora fördelar i samarbetet med Latour och framförallt delar vi samma vision för Diamorphs framtid. Latours erfarenhet av bolagsutveckling inom industribranschen kommer att främja Diamorphs internationella tillväxt, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Förvärvet sker i samband med att Diamorph förvärvar samtliga aktier i brittiska Modular Stock Limited, (TENMAT). Genom förvärvet av TENMAT tar Diamorph viktiga steg mot att bli ett globalt ledande företag inom avancerade material och stärker sin positionering för ökad marknadspenetration och tillväxt. Diamorphkoncernen sysselsätter efter förvärvet 300 anställda med global närvaro och försäljning i över 60 länder.

Stockholm 7 september 2012

Serendipity Innovations AB

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, CEO, saeid@sdip.se +46 70 718 70 61

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 15 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt enheter i Tjeckien och England. Diamorphs vision är att bli en globalt ledande nischleverantör av avancerade material.