Revolutionerande metod för allergiprevention

Serendipity Innovations har inlett ett spännande samarbete med Encubator kring det nystartade företaget Premune AB, ett företag som väntas revolutionera marknaden med sin metod för allergiprevention.

Serendipity Innovations AB har i samarbete med Encubator AB startat företaget Premune.  Denna nysatsning bygger på ett innovationsprojekt som Encubator tidigare drivit i samarbete med Chalmers School of Entrepreneurship och Sahlgrenska akademin. Projektet startades år 2009 inom ramen för utbildningen där studenterna driver utvecklingen av affärsidéer från såväl akademi som näringsliv. Denna process är unik och ger nya möjligheter att kommersialisera forskningsinnovationer.

"Vi har tidigare rekryterat flera drivna affärsutvecklare från Encubator och är mycket glada att inleda detta större samarbete. Chalmers School of Entrepreneurship driver, tillsammans med Encubator, Sveriges i särklass bästa entreprenörsutbildning, säger Saeid Esmaeilzadeh, VD Serendipity Innovations AB."

Allergier är ett stort och ständigt växande problem. Det är barnen som drabbas värst, och det är också för denna målgrupp som prevalensen av allergier ökar som snabbast. Framförallt är det allergisk astma som ökar. Fler än 300 miljoner människor lider av allergisk astma som idag är den främsta anledningen till sjukfrånvaro och även den ledande orsaken till sjukhusvistelser bland barn och unga. Allergisk astma kräver årligen över 250 000 liv och kostar samhället 20 miljarder dollar. I Sverige har förekomsten av allergi bland barn och unga mer än tredubblats sedan 80-talet. Idag lider över 40 procent av alla svenska barn av en eller fler allergier.

Premune är baserat på världsledande forskning inom bakteriologi och immunologi med 15 år av kliniska studier vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin. Forskarna Agnes Wold, Anna Rudin och Ingegerd Adlerberth har upptäckt och patenterat en revolutionerande ny metod för prevention av allergier via stimulering av immunförsvarets toleransmekanismer med ett naturligt protein. Sedan 1 december 2011 bedrivs utvecklingen av Premune AB.

Stockholm den 26 januari 2012

Premune AB

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Karlsson
CEO, Premune AB
Tel: +46 (0) 760-265 269
E-post: viktor@premune.com