Saeid Esmaeilzadeh invald i IVAs Näringslivsråds styrelse

Igår, torsdag den 24 november 2011, blev Saeid Esmaeilzadeh, grundare och VD för Serendipity Innovations AB, och Eva Hamilton, VD för SVT, invalda i styrelsen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Näringslivsråd. Mandatet börjar den 1 januari 2012 och gäller två år. Från 1 januari 2012 utgörs styrelsen i Näringslivsrådet av:

Erik Lautmann, Styrelseordförande (2010-2012)

Peter Nygårds, Swedbank (2010-2012)

Lars-Eric Aaro, LKAB (2011-2013)

Annette Brodin Rampe, Brunswick Nordic (2011-2013)

Pia Sandvik-Wiklund, Länsförsäkringar Jämtland (2010 -2012)

Åke Svensson, Teknikföretagen (2011-2013)

Peter Wallenberg jr, FAM (2011-2013)

Eva Hamilton, SVT (2012-2014)

Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations (2012-2014)

IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Akademiens nätverk består av beslutsfattare från näringsliv, högskolor och förvaltning. Med drygt 1000 svenska och utländska invalda ledamöter och representanter från närmare 200 företag i IVAs Näringslivsråd utgör akademien en kvalificerad kompetensbank.

Serendipitys kärnverksamhet är att skapa nya innovativa företag baserade på ledande akademisk forskning.