Sdiptech AB förvärvar Frigotech

Pressmeddelande
5 september 2016, 08:00

Sdiptech förvärvar Frigotech

Sdiptech tecknade efter börsens stängning den 2 september 2016 avtal om förvärv av 70% av aktierna i Frigotech AB. Bolaget utvidgar Sdiptech-koncernens erbjudande inom nischade tekniska tjänster och produkter.

Frigotech erbjuder installations- och servicetjänster inom kyla, huvudsakligen i Stor-Stockholmsområdet. Under räkenskapsåret 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 15 Mkr.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: "Kyla av kritisk infrastruktur blir alltmer viktigt för väl fungerande storstäder och är ett växande och ytterst intressant segment. Det passar väl in i Sdiptechs verksamhet med inriktning mot urbana infrastrukturer. Vi ser goda möjligheter för Frigotech att upprätta kommersiella samarbeten med andra bolag inom gruppen, för att på så sätt ytterligare stärka Sdiptechs kunderbjudande inom infrastruktur."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 814 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 103 Mkr. För bolag som varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 september 2016 kl. 08:00.