Sdiptech AB: Jan Samuelson till Sdiptechs Advisory Board

Pressmeddelande
2 september 2016, 08:00

Jan Samuelson till Sdiptechs Advisory Board

Jan Samuelson ansluter från och med dagens datum till Sdiptechs Advisory Board.

Jan Samuelson innehar idag ett antal styrelseuppdrag, däribland som styrelseordförande i det nyligen noterade Resurs Holding AB. Jan arbetade tidigare som Senior Partner på Accent Equity Partners och innan dess som Senior Vice President på EF Education.

Ashkan Pouya, styrelseordförande Sdiptech AB:  "Jan har en gedigen erfarenhet av att bygga medelstora bolag i ett flertal olika branscher, och har varit verksam på samtliga nivåer, från det operativa, till rollen som aktiv ägare. Vi ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med Jan de kommande åren."

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2016 kl. 08:00.