Sdiptech AB: Jan Samuelsson föreslås som ny ledamot i styrelsen

Pressmeddelande
13 mars 2017, 13:00

Jan Samuelson föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse

Jan Samuelson föreslås ta plats som ny ledamot i Sdiptechs styrelse och frågan kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 28 mars 2017.

Jan Samuelson innehar idag ett antal styrelseuppdrag, däribland som styrelseordförande i det nyligen noterade Resurs Holding AB. Jan arbetade tidigare som Senior Partner på Accent Equity Partners och innan dess som Senior Vice President på EF Eduction.

Ashkan Pouya, styrelseordförande Sdiptech AB: "Jan har under lång tid arbetat med frågor kring förvärv och processer för att utveckla bolagsgrupper samt har även goda erfarenheter från bolag i noterad miljö".

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 13:00