Sdiptech AB: Katarina Lundblad Pinnekamp föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse

Pressmeddelande
13 oktober 2016, 08:00

Katarina Lundblad Pinnekamp föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse

Katarina Lundblad Pinnekamp föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse.

Katarina Lundblad Pinnekamp har lång erfarenhet av teknik och rättighetsfrågor inom industriverksamhet. Katarina arbetar sedan ett antal år tillbaka som fristående konsult och investerare, och hon var tidigare verksam inom ABB under 20 år, bland annat som ansvarig på koncernnivå för patentfrågor. Katarina är styrelseledamot i Exeger.

Ashkan Pouya, styrelseordförande Sdiptech AB:  "Katarina har djup erfarenhet kring elinfrastruktur och internationella rättighetsfrågor, vilka är två strategiskt viktiga områden för Sdiptech. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne".

Med anledning av ovanstående avser Sdiptech att kalla till en extra bolagsstämma för att där behandla frågan kring nyval till styrelsen.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 08:00