Sdiptech AB (publ) är svenska vinnare i Elite Growth-kategorin i Europas största affärstävling

Pressmeddelande
31 januari 2017, 14:30

Sdiptech svenska vinnare i Elite Growth-kategorin i Europas största affärstävling

Sdiptech har utsetts till svenska vinnare i The European Business Awards, EBA. EBA är den största affärstävlingen i Europa och leds av en oberoende jury, vilken bedömer företags förmåga inom tävlingens kärnvärden innovation, etik och framgång. Tävlingen som nu är inne på sitt tionde år stöttas av affärsledare, akademiker och politiska representanter från hela Europa och engagerade i år över 33 000 företag från 34 olika länder.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: "Vi är stolta att vara svenska vinnare i tillväxtkategorin ELITE Growth Award för vårt resultat från 1 januari 2015 fram till 1 mars 2016. EBA ger oss inte bara en möjlighet att bredda vårt kontaktnät i Europa utan bekräftar också vår plan och målsättning. Att bli uppmärksammade för vår starka tillväxt med flera nya bolag inom koncernen, är ytterligare ett tecken på att vår strategi mot urbana infrastrukturer är både hållbar och framgångsrik."

Adrian Tripp, CEO för European Business Awards, kommenterar: "Jag gratulerar Sdiptech som nationell vinnare och utvalt att representera Sverige i Europa. Sdiptech har påvisat förståelse för såväl innovation, etik och framgång, och spelar därför en viktig roll, tillsammans med övriga utnämnda företag, inom Europas affärsvärld."

Om European Business Awards

European Business Awards arrangeras för tionde året och engagerar i år över 33 000 företag från 34 europeiska länder. Tävlingen representeras av samtliga medlemsländer inom EU samt Turkiet, Norge, Schweiz, Kroatien och Republiken Makedonien. En oberoende jury väljer ut de företag som anses vara föredömen och består av;

Karel De Gucht (former EU Trade Commissioner), Yves Leterme (former Belgian Prime Minister), Jose Aznar (former Prime Minister of Spain), Arnold Rüütel (former Prime Minister of Estonia), Emil Constantinescu (former President of Romania), Petar Stoyanov (former President of Bulgaria), Isidoro Unda (CEO of Atradius), Peter Brabeck-Lethmathe (former CEO of Nestle) och Gilbert Ghostine (Managing Director of Diageo Continental Europe).

För ytterligare information om tävlingen och bolaget, vänligen kontakta:

European Business Awards:
Vanessa Wood, +44 796 6666 657, vanessa.wood@businessawardseurope.com ,

Sdiptech AB:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.