Sdiptech AB (publ) förvärvar Topas Vatten & Service

Pressmeddelande
22 december 2016, 08:00

Sdiptech förvärvar Topas Vatten & Service

Sdiptech undertecknade igår efter börsens stängning avtal om att förvärva samtliga aktier i Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB. Tillträdet beräknas ske i mitten på januari 2017. Bolagen utvidgar Sdiptech-koncernens erbjudande inom nischade tekniska tjänster och produkter med inriktning mot urbana infrastrukturer.

Topas Vatten har lång erfarenhet av hantering och rening av avloppsvatten och erbjuder kompletta lösningar med stöd i alla faser av ett projekt. Företaget är specialiserat genom sitt unika erbjudande att agera operatör av installerade avloppssystem, samt genom att erbjuda ett högpresterande minireningsverk till slutkund. Den samlade rörelsen omsatte ca 33 Mkr under 2015.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: "Vattenkvalitet är en central fråga i urbana miljöer och Topas Vatten har med sin kompetens och erfarenhet ett attraktivt kunderbjudande med långtgående ansvar för återkommande underhåll och service av sina lösningar. Det passar väl in i Sdiptechs verksamhet och stärker Sdiptechs kunderbjudande inom infrastruktur."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 894 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 136 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 08:00.