Sdiptech AB (publ) förvärvar Unipower AB

Pressmeddelande
9 december 2016, 08:00

Sdiptech förvärvar Unipower

Sdiptech förvärvade den 8 december 2016 efter börsens stängning samtliga aktier i Unipower AB. Bolaget utvidgar Sdiptech-koncernens erbjudande inom urbana infrastrukturer.

Unipower utvecklar produkter och systemlösningar för mätning, kommunikation och övervakning av elkvalitet i elkraftnät. Unipower är teknikledande inom området och finns i ca 50 länder runt om i världen. Rörelsen omsatte ca 30 Mkr under 2015.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: "Med Unipower förstärker vi oss inom området el- och energiförsörjning som är en väsentlig del i samhällskritisk infrastruktur. Med Unipowers system baserade på 'smart grids' och 'big data' kan vi erbjuda våra kunder verksamhetskritiska funktioner för kontinuerlig uppföljning av energiförsörjning."

Peter Andersson, VD Unipower AB, kommenterar: "Vi ser med glädje fram emot ett fortsatt arbete i Unipower. Med Sdiptech som partner på vår resa får vi en stark plattform för fortsatt tillväxt i såväl Sverige som internationellt."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 860 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 131 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut. Köpeskillingen uppgick till 124 Mkr varav 71 Mkr betalades kontant och resterande del utgörs av säljarnas återinvestering i verksamheten samt en villkorad köpeskilling kopplad till det ekonomiska utfallet för verksamheten under de kommande fem åren.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 08:00.