Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015

Pressmeddelande
10 maj 2016
  
Årsredovisningen finns från och med i dag den 10 maj tillgänglig på bolagets hemsida, www.sdiptech.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med fokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016.