Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Pressmeddelande
26 april 2017, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016


Årsredovisningen finns från och med idag den 26 april tillgänglig på bolagets hemsida, www.sdiptech.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08:30.