Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2015

Pressmeddelande
26 november 2015

Delårsrapporten finns från och med i dag den 26 november tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Kvartalet i korthet:

  • Bolagets totala intäkter under det tredje kvartalet 2015 uppgick till 96,9 Mkr jämfört med 21,6 Mkr för motsvarande period förra året.
  • Under det tredje kvartalet genomförde Sdiptech fyra förvärv av nischade teknikbolag.  
  • Till intäktsökningen bidrar även de två förvärv som genomfördes under det tredje kvartalet 2014, samt det förvärv som genomfördes i januari 2015.

De tre första kvartalen i korthet:

  • Bolagets totala intäkter under de tre första kvartalen 2015 uppgick till 299,7 Mkr jämfört med 98,5 Mkr för motsvarande period förra året.
  • Under 2015 har Sdiptech genomfört fem förvärv av nischade teknikbolag, varav fyra under det tredje kvartalet. Genom dessa förvärv utökar Sdiptech sin marknadsnärvaro i Sverige och internationellt.
  • Det är framförallt affärsområdet Technical Services inom vilket samtliga förvärv genomförts som bidragit till intjäningstillväxten

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Jakob Holm (före detta vice vd) blir ny vd, Saeid Esmaeilzadeh (före detta vd) blir ledamot i styrelsen för bolaget.
  • Byte av namn till Sdiptech AB
  • Försäljning av Venture Management-benet till systerbolaget Serendipity Ixora AB

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda företag med nischade tjänster och produkter. Sdiptechs kärnverksamhet består i tillhandahållande av teknisk service och specialprodukter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015.