Sdiptech AB (publ): Sdiptech förvärvar Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB

Pressmeddelande
7 november 2016, 15:25

Sdiptech förvärvar Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB

Sdiptech förvärvar per dagens datum samtliga aktier i Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB. Bolaget utvidgar Sdiptech-koncernens erbjudande inom nischade tekniska tjänster och produkter med inriktning mot urbana infrastrukturer.

Hansa har över 30 års erfarenhet av vibrationsmätning och omgivningskontroll i Storstockholm. Företagets specialområden är realtidsövervakning av vibrationer vid anläggningsarbeten och bergsprängning. Rörelsen omsatte ca 17 Mkr under 2015. 

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: "Hansa erbjuder sina kunder en djup kompetens inom ett område som är mycket relevant för urbana infrastrukturer. Det passar väl in i Sdiptechs verksamhet och stärker Sdiptechs kunderbjudande inom infrastruktur."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 831 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 116 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2016 kl. 15.25.