Sdiptech AB: Staffan Bohman till Sdiptechs Advisory Board

Pressmeddelande
1 september 2016, 08:00

Staffan Bohman till Sdiptechs Advisory Board

Staffan Bohman ansluter från och med dagens datum till Sdiptechs Advisory Board.

Staffan Bohman har innehaft en lång rad ledande befattningar inom svenskt näringsliv, bland annat i Gränges (verkställande direktör), Ratos (styrelseledamot), och Scania (vice styrelseordförande).

För närvarande är Staffan bland annat verksam inom Atlas Copco (styrelseledamot), Vattenfall (styrelseledamot), Höganäs AB (styrelseordförande), Cibes Lift Group (styrelseordförande).

Ashkan Pouya, styrelseordförande Sdiptech AB:  "Staffan kommer med sin gedigna näringslivserfarenhet kunna tillföra mycket värdefull kunskap och kompetens när vi fortsätter att utveckla Sdiptech under de kommande åren".

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 08:00.