Sdiptech förvärvar Borlängebaserade Hydrostandard Mätteknik

Pressmeddelande
1 april 2016

Sdiptech avser att förvärva samtliga aktier i Hydrostandard Mätteknik Nordic AB. Bolaget utökar Sdiptech-koncernens erbjudande inom teknisk installation och service.

Hydrostandard Mätteknik är specialiserat på installation och service av vattenmätare. Under det brutna räkenskapsåret 14/15 uppgick nettoomsättningen till cirka 56 Mkr.

Magnus Eriksson, grundare av Hydrostandard Mätteknik kommenterar: "I Sdiptech ser vi en attraktiv partner för att fortsätta utveckla verksamheten. Samtidigt bevarar vi vår företagsidentitet och samtliga våra anställda arbetar vidare i precis samma anda som tidigare."

Förvärvet offentliggörs i samband med ett planerat informationsmöte hos Hydrostandard Mätteknik, och förvärvet beräknas vara slutfört per den 4 april 2016.

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 570 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 50 Mkr. För bolag som varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda verksamheter fokuserade på nischade tekniska tjänster och produkter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2016.