Sdiptech förvärvar Castella Entreprenad

Pressmeddelande
4 april 2016

Sdiptech förvärvade den 1 april 2016 efter börsens stängning samtliga aktier i Castella Entreprenad AB. Bolaget utvidgar Sdiptech-koncernens erbjudande inom nischade tekniska tjänster och produkter.

Castella Entreprenad är specialiserat på stomkomplettering och är ledande i sin nisch i den expansiva Stockholmsregionen. Under 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 156 Mkr.

Stefan Demirian, grundare av Castella Entreprenad kommenterar: "Sdiptechs ägarfilosofi, som ger mig och bolaget fortsatt frihet, var avgörande för mitt beslut. Sdiptech utgör en stark plattform för teknikorienterade entreprenörsbolag och jag fortsätter resan med Castella och investerar samtidigt i Sdiptech."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 725 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 87 Mkr. För bolag som varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda verksamheter fokuserade på nischade tekniska tjänster och produkter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2016.