Sdiptech förvärvar Cliff Models

Pressmeddelande
30 juni 2016

Sdiptech tecknade efter börsens stängning den 29 juni 2016 avtal om förvärv av samtliga aktier i Cliff Models AB. Bolaget utvidgar Sdiptech-koncernens erbjudande inom nischade tekniska tjänster och produkter.

Cliff Models erbjuder specialistkompetens och nischade lösningar inom avancerad produktutveckling, från design till serietillverkning. Bolagets kunder är ledande inom infrastruktur-, farkost- och medicinteknik. Under räkenskapsåret 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 64 Mkr.

Mats Johansson och David Halling, grundare av Cliff Models kommenterar: "I Sdiptech ser vi en idealisk partner för att expandera vårt unika erbjudande inom produktutveckling till nya marknader. Samtidigt fortsätter vi att leda bolaget och arbetet med våra kunder och anställda precis som tidigare."
Förvärvet offentliggörs i samband med ett planerat informationsmöte hos bolaget och tillträde beräknas ske i början av juli 2016.

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 789 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 101 Mkr. För bolag som varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016.