Sdiptech uppdaterar datum för rapport för det andra kvartalet

Pressmeddelande
9 augusti 2016, 14:00

Sdiptech uppdaterar datum för rapport för det andra kvartalet 2016. Rapporten kommer att publiceras den 30 augusti 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 6 september 2016.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll. Sammanlagda intäkter på årsbasis efter bolagets senaste förvärv är cirka 799 Mkr och rörelseresultatet på årsbasis cirka 103 Mkr. För bolag som varit i koncernens ägo under mindre än ett år har det senaste årsbokslutet adderats till koncernens senaste årsbokslut vid beräkningen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2016 kl. 14:00.