Serendipity Bee Summit – ett initiativ för ökade investeringar i nordiska tillväxtbolag

Den 11 november hålls The Serendipity Bee Summit, ett interaktivt seminarium för investerare och investeringsintresserade. Formatet är unikt i sitt slag med syfte att genom kompetensutveckling och kvalitetssäkrad deal-flow bidra till ökad investeringsvilja i nordiska start-ups och tillväxtbolag.

"Under den senaste perioden har vi kunnat följa en välkommen debatt med fokus på innovations- och entreprenörsklimatet i Sverige, med krav på fler riktade satsningar för ökat företagande. En essentiell aspekt som tyvärr inte belysts är vikten av tidiga investerare och affärsänglar vars kapital och kunskap är avgörande för huruvida nya bolag ska kunna växa fram och etablera sig på den svenska samt på internationella marknader", säger Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare och VD på Serendipity Innovations.

Huvudtemat på denna upplaga av Bee Summit den 11 november är investeringsfilosofier för noterade och onoterade placeringar. På seminariet deltar experter och framstående investerare som berättar om sina respektive filosofier, delar med sig av erfarenheter och ger sin syn på vilka faktorer som är viktiga för placeringar i bolag i olika faser och industrier. Dessa teorier kan sedan praktiskt appliceras på fem utvalda bolag med kapitalbehov som är inbjudna att presentera sig under seminariet.

"De som idag investerar i tillväxtbolag är ingen homogen grupp utan har olika erfarenheter och kunskaper om branscher, bolagsutveckling och trender. En nyligen publicerad rapport från Connect visar ett tydligt behov och önskemål om kompetensutvecklande insatser knutna till praktiska case. Vårt mål är att erbjuda ett forum med fokus på kunskapsinsatser och utbyte av verkliga erfarenheter kring olika former av investeringar", säger Saeid Esmaeilzadeh.

Varje år startas närmare 70 000 företag i Sverige och statistik visar även att 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag med mindre än 50 anställda. Med ett starkare investerarklimat ökar möjligheterna för entreprenörer att bygga upp nya bolag som skapar ekonomisk tillväxt och fler jobb.

Medverkande talare är investeringsprofiler som Henrik Rhenman, fondförvaltare som flerfaldigt prisats för sina enastående resultat, Martin Hauge, General Partner på Creandum, som bland annat var den första institutionella investeraren i Spotify och Amin Omrani, utvecklingschef i Serendipity-koncernen som har byggt över 15 forsknings- och teknikbaserade bolag inom olika branscher.

The Serendipity Bee Summit äger rum den 11 november klockan 12-18, på Berns, Berzelii Park. Deltagande är kostnadsfritt och anmälan är öppen fram till och med torsdagen den 6 november. Anmälan görs på www.beesummit.se

Talare

Henrik Rhenman,Rhenman & Partners

Henrik Rhenman grundade år 1998 Carnegie Global Healthcare Fund som under hans ledning fram till år 2008 blev världens mest framgångsrika hälso- och sjukvårdsfond med en uppgång på cirka 800 %. År 2009 grundade han fonden Rhenman Healthcare Equity L/S som med 23 % årlig genomsnittsavkastning nyligen utsetts till den bäst avkastande globala hedgefonden i sin kategori av facktidskriften Eurohedge.

Martin Hauge, Creandum

Martin Hauge är General Partner på Creandum, ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på innovativa och snabbväxande teknikföretag inom sektorerna konsumenttjänster, mjukvara och hårdvara. Creandum har investerat i över 20 företag, bland annat var man första institutionella investeraren i Spotify, Wrapp, Cint, Edgeware, IPtronics, iZettle, Vivino, Videoplaza med flera.

Amin Omrani, Serendipity Innovations

Amin Omrani är utvecklingschef på Serendipity Innovations, har bland annat varit medgrundare och VD för flera bolag inom olika branscher, främst bioteknik. Han har varit del i kommersialiserings- och internationaliseringsarbetet för flera av Serendipity-koncernens bolag och ansvarar bland annat för insourcingen av nya projekt till bolagsportföljen. Amin är även investor relations-ansvarig för Serendipity-koncernen

The Serendipity Bee Summit arrangeras av Serendipity Innovations tillsammans med Mentor Communications.

Om Serendipity Innovations

Serendipity Innovations är ett entreprenörs- och teknologihus med specialistkompetens inom bolagsutveckling och innovationsprocesser. Verksamheten inbegriper affärsområdena Venture Management, Technical Services och Corporate Services. Sedan 2004 har Serendipity startat och drivit fler än 15 teknikbolag inom bland annat, clean-tech, life science, materialteknik, it och medicinteknik. www.sdip.se

Om Mentor Communications:

Mentor är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över 500 000 mottagare varje månad via digitala nyhetsbrev och till 800 000 beslutsfattare varje månad via digitala och tryckta tidningar. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn och erbjuder samtidigt en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden. www.mentorcommunications.se

The Serendipity Bee Summit

The Serendipity Bee Summit är ett forum för personer med intresse för investeringar. Genom
att fokusera på kompetensutveckling och kvalitetssäkrad deal-flow är målet att lägga grunden till lyckade placeringar och ett starkare investeringsklimat.

Presskontakt

Omid Ekhlasi, Kommunikationschef Serendipity Innovations

Mail: omid@sdip.se

Tel: 073-5252509