Serendipity Innovations deltar med H.M Konungen i IVA:s Royal Technology Mission 2012 till Tjeckien

Serendipity Innovations VD, Saeid Esmaeilzadeh, deltar i IVA:s årliga teknikresa Royal Technology Mission som i år bär av till Tjeckien. Delegationsresan sker med deltagande och överseende av H.M. Konungen och under ledning av IVAs preses Leif Johansson. En huvudpunkt på programmet är besöket på Diamorphs tjeckiska produktionsanläggning, ett bolag inom avancerad materialteknik som ägs av Serendipity Ixora Fund.

- Vi är stolta över att kunna visa upp Diamorphs produktionsanläggning. Tjeckien är ett idealiskt land för industriell produktion med kvalificerad arbetskraft, relativt låga löner och ett centralt läge i Europa. Diamorphs fabrik ligger i Pilzen, 60 kilometer från den tyska gränsen, säger Saeid Esmailzadeh, VD, Serendipity Innovations.

Syftet med RTM 2012 till Tjeckien är att få insyn i strategier, initiativ och möjligheter i ett EU land som har en industriell, teknologisk och akademisk tradition som har mycket gemensamt med Sveriges.

- Temat för årets resa är att undersöka hur ett gammalt industriland med liknande profil som Sverige förvandlas till en kunskapsbaserad ekonomi, säger IVAs VD Björn O. Nilsson, som också reser med.

IVA är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien där kungen är akademiens högste beskyddare. IVA:s Royal Technology Mission samlar årligen några av Sveriges mest betydelsefulla företagsledare, myndighets- och högskolerepresentanter för att göra en resa till ett land eller en region som är intressant för forskning och näringsliv i Sverige. Royal Technology Mission anordnades för första gången 1984. Då gick färden till USA. Syftet med resorna är skapa nya kontakter som på sikt kan leda till utökat idé- och affärsutbyte. Delegationen får, tack vare kungens deltagande, besöka representanter för företag, myndigheter och forskningsinstitutioner på högsta nivå. Programmet för delegationen består av seminarier, möten samt besök av svenska företag.

För ytterligare information:

Saeid Esmaeilzadeh, VD, Serendipity Innovations
Tel: +46 70 718 70 61 
Email: saeid@sdip.se
www.sdip.se

Joakim Rådström, Pressansvarig, IVA
Tel: +4673-656 76 17
Email: joakim.radstrom@iva.se
www.iva.se

Serendipity Innovations AB är en venture management och venture capital firma med huvudkontor i Stockholm. Serendipity har drygt 10 bolag i portföljen med ca 140 anställda i företagsgruppen.