Serendipitys VD i panelsamtal om global migration, utveckling och entreprenörskap

Saeid Esmaeilzadeh är en av deltagarna vid dagens "Global Forum on Migration and Development"-seminarium som äger rum på Rosenbad i Stockholm.

Tillsammans med bland andra migrationsminister Tobias Billström ska diskussioner föras kring hur Sverige kan arbeta för att stärka den socio-ekonomiska utvecklingen på hemmaplan samt i de migrerade entreprenörernas ursprungsländer. Saeid Esmaeilzadeh är en av fyra debattörer i panelen som ska behandla temaämnena migration, utveckling och entreprenörskap samt belysa vilka utmaningar och möjligheter som finns.

- Dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat. Migration spelar en central roll i den globala utvecklingen. Migration och rörlighet i världen möjliggör spridning av idéer och möten mellan olika kulturer, vilket i sin tur kan mynna ut i nya verksamheter med innovativa produkter och tjänster. Vi ser i Sverige att personer med utländsk bakgrund startar företag i större utsträckning än andra. Detta bidrar till fler arbetstillfällen, mer medel till staten och bättre välfärd för samhället i stort. Som entreprenör är det vitalt att se möjligheter, därför är det en självklarhet för mig att delta i diskussioner som syftar till att främja entreprenörskap, säger Saeid Esmaeilzadeh, vd för Serendipity Innovations.

Sverige är sedan den 1 januari 2013 ordförande i GFMD. Detta seminarium är del i en serie av seminarier som syftar till att skapa ett forum för dialog i det svenska civilsamhället kring migrationsrelaterade teman med deltagare som har olika erfarenheter och perspektiv. Sveriges 18 månader långa ordförandeskap avslutas med ett globalt forummöte i Stockholm i mitten av maj 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, vd Serendipity Innovations

Mail: saeid@sdip.se, Tel:  +46-70-7187061Om Serendipity innovations

Serendipity Innovations är ett managementbolag med specialistkompetens inom innovationsprocesser och tidig bolagsutveckling. Serendipitys verksamhet inbegriper affärsområdena Venture Creation, Venture Management och Innovative services. Gemensam nämnare för alla tre områden är att de bygger på samma kunskapssgrund inom bolagsbyggande, innovation samt teknisk specialkompetens. Sedan 2004 har Serendipity startat och drivit fler än 15 teknikbolag inom bland annat, clean-tech, life science, materialteknik, it och medicinteknik.

Om Global Forum on Migration and Development - (GFMD)

Global Forum on Migration and Development - (GFMD) står utanför FN-systemet men är öppet för alla FN:s medlemsstater. Runt 160 stater deltar i årliga forummöten som har hållits sedan 2007. I anslutning till staternas årliga forummöte äger ett möte med aktörer från det globala civilsamhället rum med diskussioner på liknande teman, i syfte att föra in slutsatserna i staternas dialog.