Serendipitys vd tar plats i regeringens referensgrupp av entreprenörer

Pressmeddelande
3 mars 2015

Med mål att kartlägga och i förlängningen stärka det svenska innovations- och entreprenörsklimatet kommer Saeid Esmaeilzadeh tillsammans med bland andra Spotifys grundare Martin Lorentzon och Lars Backsell, grundare av Recipharm, att ingå i den referensgrupp som ska genomföra en omfattande entreprenörsutredning på uppdrag av regeringen.

Utredningen har tillsatts av Sveriges näringsminister Mikael Damberg och ska slutrapporteras oktober 2016. Utredningen är unik av sitt slag och kommer bland annat att omfatta frågeställningar kring hur befintliga regleringar påverkar förutsättningarna för entreprenörskap, hur beskattningen av entreprenörer och ägare är utformad i ett urval av viktiga konkurrentländer, hur samarbetet mellan universitet och högskolor, institut och näringsliv kan förstärkas samt hur kommersialiseringen av idéer framtagna på universitet kan förbättras.

"Detta är ett välkommet initiativ från regeringen och sänder tydliga signaler till entreprenörer och företagare runt om i landet om vikten av deras roll för den svenska ekonomin och välfärden. Vi har sett en positiv attitydförändring rörande entreprenörer under de senaste tio åren och genom denna utredning är min förhoppning att vi kan förbättra det svenska entreprenörsklimatet ytterligare och på så vis möjliggöra för nya svenska storbolag att växa fram", kommenterar Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare och vd för Serendipity Innovations.

Utöver en slutrapport kommer referensgruppen som består av totalt 13 ledamöter att presentera en delrapport redan i oktober 2015, samt hålla ett antal öppna seminarier.

"Jag brukar ofta likna Sverige vid en oljenation där vår största resurs är kunskap istället för olja. Men tyvärr är vi för få som arbetar med att förädla all denna kunskap till kommersiellt starka företag. Därför är det av yttersta vikt att vi skapar ökad förståelse för entreprenörskap och tar tillvara på rådande migration och rörlighet i världen som möjliggör spridning av idéer och framväxten av nya verksamheter med innovativa produkter och tjänster", kommenterar Saeid Esmaeilzadeh.

Lista över alla i gruppen:
Lars Backsell, entreprenör och grundare av Recipharm.
Per Arwidsson, entreprenör.
Karin Bodin, vd för Polarbröd.
Saeid Esmaeilzadeh, vd och grundare av Serendipity Innovations.
Giovanni Fili, grundare av Exeger.
Christer Fransson, grundare av Sommarvik Fritidscenter.
Sofia Hagelin, grundare av Heart of Lovikka.
Pär Hedberg, grundare av Sting.
Peter Lindell, entreprenör och investerare i Rite Ventures.
Anna Lithagen, grundare av Talent Tribe.
Martin Lorentzon, grundare av Spotify.
Catharina Tavakolinia, vd för Kavat Vård.
Caroline Walerud, grundare av Volumental

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2015.