Serendipitys VD tar plats i Stockholm Stads innovationsjury

Serendipity Innovations VD, Saeid Esmaeilzadeh, har blivit vald att ta plats i juryn för Stockholms Stads innovationsstipendium vilken syftar till att stimulera kreativitet och företagande för framväxt av nya produkter och tjänster.

Stockholms stads Innovationsstipendium delas ut inom sju olika kategorier och bedöms av en expertjury bestående av några av Sveriges främsta entreprenörer, innovationsforskare och branschexperter.

- Stockholms stads innovationsstipendium är det största priset i sitt slag i Sverige och med denna jury stärker vi expertisen inom Stockholms starkaste branscher, säger Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm.

Genom att samla experter inom relevanta områden kan utvärdering av den tekniska och kommersiella potentialen i innovationerna förbättras.

- Initiativet är viktigt för att involvera fler stockholmare i innovationsprocesser, vilket är en betydande faktor för tillväxt. Sverige behöver fler entreprenörer som tillvaratar den potential som finns. Jag ser fram emot att delge den erfarenhet vi byggt upp inom Serendipity Innovations gällande innovationsprocesser och metodik, säger Saeid Esmaeilzadeh.

För mer information och ansökan till stipendiet se:

www.stockholmbusinessregion.se/innovationsstipendium

Stockholm 6 september 2012

Serendipity Innovations AB

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, CEO, saeid@sdip.se +46 70 718 70 61

Serendipity Innovations AB är ett venture capital-bolag med fokus på att bygga nya innovativa teknikbolag med grund från akademisk forskning och andra kunskapsintensiva miljöer. Portföljen består utav 14 bolag inom fem sektorer: Clean-tech, Life Science, materialteknik, IT och medicinteknik. 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.