sdiptech-business-operations

SDIPTECH ÄR EN NISCHAD TEKNIKKONCERN
INOM URBAN INFRASTRUKTUR


Sdiptechs fokus är riktat mot urban infrastruktur. Vi tillhandahåller djupt nischade produkter och tjänster inom modernisering, nyinstallation, renovering och underhåll av exempelvis sjukhus, trafiksystem, vattenförsörjningsanläggningar och datahallar.

 

Den globala urbaniseringstrenden skapar ett kontinuerligt behov av utveckling och underhåll av välfungerande samhällskritiska funktioner och infrastruktur i storstäder. Sdiptech är välpositionerat för att möta detta växande behov.

 

Våra verksamheter bedrivs genom en decentraliserad modell, där varje individuella bolag har sin egen unika nisch och självständighet att utveckla sitt erbjudande.

 

Sdiptech har en tydlig tillväxtstrategi, genom såväl organisk tillväxt och synergier inom gruppen som förvärv.

 

Under 2017 ökade nettoomsättningen signifikant till 1 078 MSEK (775). Totalt gjordes 10 förvärv under året och antalet anställda inom koncernen uppgick i slutet på 2017 till 882.

Sdiptech-model

REPORT--code-of-conduct-

UPPFÖRANDEKOD

Sdiptechs uppförandekod beskriver de grundläggande principerna för våra värderingar och vårt handlande. Alla anställda förväntas agera i enlighet med uppförandekoden.

Läs mer…

THE-SDIPTECH-MODEL-AND-OUR-CULTURE

VD HAR ORDET

“Jag har ett stort förtroende för vår uttalade strategi att satsa på storstäder och den långsiktiga styrka som urbaniseringen medför våra marknadssegment.”

Läs mer…

BETTER-MARGINS

TILLVÄXTSTRATEGI

Sdiptechs icke invasiva inställning till entreprenörer och synergier möjliggör en ömsesidigt gynnsam utveckling av de förvärvade verksamheterna.

Läs mer…