sdiptech-business-operations

NISCHAD TEKNIKKONCERN INOM INFRASTRUKTUR


Vi tjänar samhällets växande och mer avancerade infrastrukturer med specialteknik, nischade lösningar och tjänster. Våra fokusområden är vatten, kraft och energi, luft, transport och byggtekniska tjänster.

En marknad som drivs av starka trender
Den globala trenden för urbanisering skapar ett kontinuerligt behov av både expansion och underhåll av välfungerande offentliga tjänster och infrastruktur i storstadsområden. Sdiptech är väl positionerat för att möta denna ökande efterfrågan.

Decentraliserad verksamhet
Vår verksamhet bedrivs enligt en decentraliserad modell där varje enskilt företag har sin egen djupa nisch och autonomi att utveckla sitt erbjudande.

Tillväxt i två delar
Sdiptech har en tydlig tillväxtstrategi genom organisk tillväxt och synergier inom koncernen, liksom genom förvärv.

REPORT--code-of-conduct-

UPPFÖRANDEKOD

THE-SDIPTECH-MODEL-AND-OUR-CULTURE

VD HAR ORDET

BETTER-MARGINS

TILLVÄXTSTRATEGI