Serendipity History - Listing

Vår bakgrund


Sdiptech har under de senaste åren snabbt utökat sin portfölj av produkter och tjänster med fokus på urbana infrastruktur. Vi har gjort det med hjälp av skickliga entreprenörer med en hög grad av självständighet för att hantera sina respektive verksamheter.

 

Den ackumulerade kompetens och erfarenhet inom förvärv, internationella expansion och hanterandet av kreativa team har lagt grunden för koncernens icke-invasiva ledningsfilosofi som syftar till att inspirera kreativitet samt stimulera tillväxten.

 

I mars 2015 noterade vi preferensaktier på Nasdaq First North i Stockholm – preferensaktieemissionen adderade 175 miljoner kronor av kapital till gruppen i syfte att stödja fortsatt tillväxt. Av samma anledning slutfördes under maj 2017 en notering och emission av stamaktier av klass B, där vi tog in ytterligare 500 miljoner kronor i tillväxtkapital vilken gav en ekonomisk grund för vidare expansion.

 

Idag är Sdiptechs affärsmodell inriktad på installation, service och underhåll och modernisering. Efterfrågan på dessa olika typer av tjänster tenderar att fluktuera oberoende av varandra, vilket kan bidra till mer stabila intäkter över tiden för Sdiptechkoncernen. Sdiptech fortsätter att se potentialen i välskötta, stabila företag med förutsägbara resultat och kassaflöden och söker aktivt för att addera nya företag och rader av produkter och tjänster till gruppen.

 

Sdiptech förlitar sig fortfarande på entreprenörsanda och innovativa lösningar, och integrerar dessa i en modell som främjar skapandet av kvalitetsbolag med lång livslängd och goda marginaler.

Illstration Icons-09