Ledning

DSC_8275

Jakob Holm
VD
Född 1971

Civilingenjörsexamen i systemteknik, Kungliga Tekniska högskolan

Innehav i Sdiptech:
258 749 Klass B-aktier
(genom Currussel AB),
1 040 preferensaktier och
189 000 teckningsoptioner

Jakob Holm har lång erfarenhet av bolagsutveckling inom en rad olika branscher. Som senior rådgivare har han arbetat med ägare och ledningsgrupper i stora internationella bolag såväl som SMEs. Han grundade managementkonsultföretaget Axholmen 2006 och dessförinnan arbetade han på General Electric and Accenture. Jakob anslöt till Serendipity Innovations i augusti 2014. Han har en civilingenjörsexamen i systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Sederholm

Fredrik Sederholm
Affärsområdeschef, Anpassade tekniska installationer
Född 1957

Civilekonomexamen från Stockholm Universitet

Innehav i Sdiptech:
82 222 Klass B-aktier och 68 400 teckningsoptioner

Fredrik Sederholm har en lång erfarenhet av ledarskap och strategisk bolagsstyrning. Han har innehaft VD-roller från ett flertal bolag inom installationssektorn. Han har innehaft exekutiva roller i bolag som Assemblin, Caverion, Otis & ManKan hiss. Fredrik har en civilekonomexamen från Stockholm Universitet.

Fredrik Navjord
Affärsområdeschef, Nischade produkter & tjänster
Född 1980

Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska högskola

Innehav i Sdiptech:
18 345 Klass B-aktier och 52 500 teckningsoptioner

Fredrik Navjord har en bred erfarenhet av affärsutveckling och har arbetat med både tillväxtbolag och internationella koncerner. Hans senaste uppdrag var som VD för Metric där han samlade erfarenhet från arbete med infrastruktur och kommunikation. Han har tidigare varit verksam som affärsutvecklare i Addtech och investeringsansvarig på Volvo Ventures. Fredrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

KAMJAR HAJABDOLAHI_58B5987

Kamjar Hajabdolahi
Förvärvschef
Född 1983

Jur.kand. Uppsala Universitet

Innehav i Sdiptech:
12 349 preferensaktier

Kamjar Hajabdolahi har en bakgrund inom affärsjuridik, affärsutveckling och som entreprenör. Han har grundat och varit VD för flera bolag inom HR, IT och Management Consulting. Kamjar arbetar främst inom områdena M&A, IPO samt Technologies & IP Partnering. Kamjar har en Master of Law (LL.M) från Uppsala universitet.

John_Engholm

John Engholm
Chefsjurist
Född 1985

Jur.kand.

Innehav i Sdiptech:
535 Klass B-aktier och 2 228 preferensaktier

John Engholm har en Master of Law (jur kand) från Uppsala universitet och National University of Singapore. Innan han kom till Sdiptech arbetade han flera år på en av Sveriges största advokatbyråer, inriktad mot M&A och bolagsrätt. På Sdiptech arbetar han främst med nya förvärv och stöder även styrelse och ledning i olika juridiska frågor.

AFFÄRSUTVECKLING

DSC_2479-400x300px

Erik Lidman
Affärsutvecklare

Mia-8647-Square

Mia Mattsson
Affärsutvecklare