Ledning

DSC_8275

Jakob Holm
VD sedan 2015
Född 1971

Civilingenjörsexamen i systemteknik från Kungliga Tekniska högskolan

Innehav i Sdiptech:
258 749 Klass B-aktier
(genom Currussel AB),
1 040 preferensaktier och
189 000 teckningsoptioner

Jakob Holm har lång erfarenhet av bolagsutveckling inom en rad olika branscher. Som senior rådgivare har han arbetat med ägare och ledningsgrupper i stora internationella bolag såväl som SMEs. Han grundade managementkonsultföretaget Axholmen 2006 och dessförinnan arbetade han på General Electric och Accenture. Jakob anslöt till Serendipity Innovations i augusti 2014. Han har en civilingenjörsexamen i systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Bengt Lejdström
CFO sedan 2018
Född 1962

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Innehav i Sdiptech:
45 200 Klass B-aktier, 2 500 preferensaktier och 57 600 teckningsoptioner

Bengt Lejdström har gedigen finansiell kompetens från börsnoterade företag och förvärvsintensiva internationella koncerner och har bland annat varit CFO för på Lagercrantz Group, Intrum Justitia och Acando. Han har även varit verksam som managementkonsult och drivit egna verksamheter. Bengt har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Sederholm

Fredrik Sederholm
Verksamhetschef sedan 2017
Född 1957

Civilekonomexamen från Stockholm Universitet

Innehav i Sdiptech:
82 222 Klass B-aktier och 68 400 teckningsoptioner

Fredrik Sederholm har en lång erfarenhet av ledarskap och strategisk bolagsstyrning. Han har innehaft VD-roller från ett flertal bolag inom installationssektorn. Han har innehaft exekutiva roller i bolag som Assemblin, Caverion, Otis & ManKan hiss. Fredrik har en civilekonomexamen från Stockholm Universitet.

Fredrik Navjord
Verksamhetschef sedan 2017
Född 1980

Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska högskola

Innehav i Sdiptech:
18 345 Klass B-aktier och 52 500 teckningsoptioner

Fredrik Navjord har en bred erfarenhet av affärsutveckling och har arbetat med både tillväxtbolag och internationella koncerner. Hans senaste uppdrag var som VD för Metric där han samlade erfarenhet från arbete med infrastruktur och kommunikation. Han har tidigare varit verksam som affärsutvecklare i Addtech och investeringsansvarig på Volvo Ventures. Fredrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Anders Mattson
Verksamhetschef sedan 2018
Född 1980

Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska högskola

Innehav i Sdiptech:
68 400 teckningsoptioner

Anders Mattson har en gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter i Sverige såväl som internationellt. Anders kommer närmast från Munters där han innehaft ett flertal positioner som bland annat global sälj- och marknadschef för ett av gruppens affärsområden och som VD för ett internationellt dotterbolag. Han startade även sin karriär som Managementkonsult under fem år. Anders har en civilingenjörexamen från Chalmers tekniska högskola.

Steven Gilsdorf
Förvärvschef sedan 2018
Född 1978

MBA från London Business School samt fil.kand. i företagsekonomi från Arizona State University

Innehav i Sdiptech:
2 485 Klass-B aktier och 68 400 köpoptioner

Steven Gilsdorf har en gedigen och bred erfarenhet av utveckling och förvärv av små- och medelstora bolag i olika branscher, såväl i Sverige som internationellt. Han har tidigare arbetet i operativa och strategiska roller på GE Capital, Booz & Co. och Bisnode, där han närmast varit Head of Group M&A. Steven har en MBA från London Business School samt en B.Sc. i Business Economics från Arizona State University i USA.

*Innehav per 2019-03-08