Bästa aktieägare

Du är varmt välkommen till Sdiptech AB:s årsstämma som äger rum måndagen den 14 maj 2018.

 

Datum: måndagen den 14 maj 2018

Plats: IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, Stockholm.

 

Väl mött,

Ashkan Pouya, Styrelseordförande

Jakob Holm, VD

Sdiptech AB

 

För mer information vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

 

Information om Årsstämman

 

Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast måndag den 7 maj 2018.