Bästa aktieägare

Välkommen till Årsstämman 2019 måndagen den 13 maj 2019.

 

Datum: Måndag 13 maj 2019 kl. 16:00.

Plats: IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, Stockholm.

 

Vänliga hälsningar,

Jan Samuelson, Ordförande

Jakob Holm, VD

Sdiptech AB

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, + 46 70 274 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

 

Information om Årsstämman

 

Anmälan till stämman måste vara oss till handa senast tisdag den 7 maj 2019.