Bästa aktieägare

Välkommen till Årsstämman 2019 på måndagen den 13 maj 2019.

 

Datum: Måndag 13 maj 2019

Plats: IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, Stockholm.

 

Vänliga hälsningar,

Jan Samuelson, Ordförande

Jakob Holm, CEO

Sdiptech AB

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejsdström, CFO, + 46 70 274 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

 

Information about the Annual General Meeting

 

Anmälan till stämman måste vara oss till handa senast måndag den XX maj 2019.