Sdiptech_business_Operations_DSC_5037_733px

Infrastruktursegment med långsiktigt hållbar tillväxt


I fokus för Sdiptechs tillväxt är infrastruktursegment kritiska för välfungerande samhällen och välfärd.

  • Vatten & Sanitet
  • Kraft & Energi
  • Transport
  • Energieffektivitet & Luftklimat

Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för byggnader och fastigheter, såsom renovering av hissar och tak.

Illstration Icons-11

VOLYMTILLVÄXT


Åldrande infrastrukturer sätter press på reparation och ombyggnad för att upprätthålla funktionalitet

Kapacitetsbehovet fortsätter att öka i takt med ökande förbrukning av el, energi och vatten

Urbanisering ökar brist och belastning på infrastruktur samtidigt som befolkningen koncentreras

KONSTANTA FÖRBÄTTRINGAR


Mer hållbara, effektiva och säkra samhällen driver förbättringar av infrastrukturen. Den konstanta strävan efter högre levnadsstandard är djupt rotad i mänskligheten. Som medborgare och konsumenter förväntar vi oss förbättringar och vi höjer ständigt normerna för vad som är acceptabelt. Lagstiftare anpassar sig och de regelverk som implementeras i olika delar av infrastrukturen uppdateras kontinuerligt.

ORGANIC-GROWTH

Icke invasiva synergier

Geografiska marknader