Sdiptech_business_Operations_DSC_5037_733px

Entreprenörsledda företag på lönsamma nischmarknader


TREND: ALL FRAMTIDA BEFOLKNINGSÖKNING SKER I STÄDER

 

Urbanisering är en av de mest uthålliga globala trenderna och den samlade uppbyggda ytan av städer förväntas under perioden 2000-2030 växa med en yta motsvarande två Tyskland.

I Europa är Stockholm den snabbast växande huvudstaden vilket drivs av en hög nettofödsel i kombination med hög invandring. Med hjälp av denna demografiska bas väntas befolkningstillväxten i Stockholm fortsätta.

 

Städer växer på bredden och på höjden

Urbanisering ökar densiteten i städer, vilket innebär att de måste växa både i bredd och höjd. Detta kräver mer komplicerad infrastruktur som behöver byggas och underhållas. Till exempel är Sdiptech specialiserat på skräddarsydda hissar och levererar hisskonstruktioner för höghus (> 300 meter) över hela världen.

 

Investeringar i urbana infrastrukturer

Trycker från den växande befolkningen och den expanderande ekonomin skapar ett oavbrutet behov av utbyggnad av välfungerande samhällsfunktioner och infrastrukturer. Viktiga delar av den urbana infrastrukturen där stora investeringar görs är trafiksystem, el- och energisystem, sjukhus, ren luft och rent vatten.

VÅRT AFFÄRSFOKUS: NISCHADE TEKNISKA TJÄNSTER OCH PRODUKTER FÖR URBAN INFRASTRUKTUR

 

Sdiptech fokuserar på växande storstadsområden och levererar produkter och tjänster som är nödvändiga för att kritiska funktioner i moderna städer ständigt fungerar. Sdiptech är inriktad mot den lågcykliska renoveringsmarknaden vilket genererar stabila intäkter. Koncernens nischade tjänster och produkter omfattar hela livscykeln vilket skapar långvariga kundrelationer samt en hög grad av återkommande intäkter:

 

1) nyinstallation,

2) service, underhåll och reparationer,

3) modernisering, renovering och återuppbyggnad

Illstration Icons-03

Illstration Icons-11

ORGANIC-GROWTH

Icke invasiva synergier

Geografiska marknader