Sdiptech_Profitable_niches

Drivkrafter för internationell expansion

Sdiptech har ett marknadsfokus på urbana infrastrukturer i kontinuerligt växande städer.

Vid sidan om Stockholm finns det ett antal större metropoler i Europa med solida tillväxtprognoser. Dessa växande områden möjliggör internationalisering och en integrerad del av vår strategi är att göra selektiva förvärv i Europa.

Genom korspollinering av produkter och tjänster mellan verksamheter inom olika geografier uppnås synergieffekter. Icke-svenska förvärv öppnar upp nya lokala nätverk och kanaler, sänker tröskeln för ytterligare förvärv och etablerar fotfäste på nya marknader.

Sdiptech eftersöker marknader som uppvisar en uppsättning huvudegenskaper:

  1. En marknad med urbanisering som underliggande trend
  2. Mogna marknader med hög grad av statliga regleringar
  3. Mogna marknader med förutsägbara affärsvillkor

Illstration-Icons-14

Växande urbana områden

Stockholm

Vår huvudmarknad, som representerar majoriteten av våra intäkter, har den snabbaste befolkningstillväxten av europeiska huvudstäder. Den underliggande tillväxten skapar en stor efterfrågan på renovering och utveckling av funktionella och vitala delar av stadens infrastruktur samt en naturligt långvarig efterfrågan på Sdiptechs tjänster och produkter.

Wien & London

Både Wien och London uppvisar liknande trender som Stockholm gällande urbanisering och marknadsmognad med stabila utsikter för långsiktig tillväxt. Lokala verksamheter inom installation, produkter och service erbjuder en kundbas till vilken ett urval av Sdiptechs nischade produkter och tjänster kan erbjudas.

London

Kompetenscenter

Zagreb

Vårt kompetenscenter för den globala hissindustrin i Zagreb är väl positionerat för att tjäna såväl vår huvudmarknad som andra geografiska områden i Europa. Skickliga montörer samt avancerade material för skräddarsydda hissar, till exempel hissar i höghus, erbjuds i hela världen. Samarbeten med Sdiptechs lokala verksamheter inom hissindustrin är ett bra exempel på framgångsrika synergier inom koncernen som härstammar från vår internationaliseringsstrategi.