Sdiptech_Profitable_niches

Lönsamma nischer

På alla marknader så lever storskaliga och nischade företag i symbios. Båda fyller en funktion, men de tillgodoser olika behov.

Storskaliga bolag bygger sina konkurrensfördelar på volym, standardiserade produkter och fokus på alla slags synergier. Modellen bygger på ett hierarkiskt tänkande där ”en central hjärna” är den som i själva verket fattar viktiga beslut på uppdrag av flertalet andras intressen. Som ett resultat av detta utvecklas en mer byråkratisk kultur på bekostnad av entreprenörskap och innovation.

I kontrast till detta så är Sdiptechs fokus tydligt: vi är ett nischat företag med opposite needs och egenskaper.

Illstration-Icons-14

Goda marginaler

Stora företag kan inte (och kommer inte) tillgodose alla behov. Istället skräddarsyr nischade företag förslag på lösningar för att möta mer komplexa behov och som ett resultat av detta kan de glädjas år högre marginaler.

Högre inträdesbarriärer

Starka nischer har under årens lopp utvecklat en unik förmåga att anpassa lösningar till specifika ändamål. Inbyggda skyddsbarriärer såsom djup know-how, ett unikt maskineri, ansenliga varumärken samt närhet till kunden utgör kärnan i en stark nisch.

För litet att kliva in i, för komplicerat att kopiera

Trots lönsamheten i en djup nisch så är stora företag mindre villiga att gå in i detta segment då det är för litet för dem. Små aktörer ställs å sin sidan ofta inför höga investeringar och risker relaterade till detta, och djupa nischer blir alltför svåra att efterlikna.

Flexibilitet som konkurrensfördel

Förmågan att förstå marknadens särskilda krav och att skräddarsy effektiva lösningar skapar ett unikt värdeerbjudande. Välskötta nischer är flexibla och tillhandahåller marginaler över genomsnittet.

Sdiptech-HOUSE