Sdiptech_core_business_DSC9113_733px

Vår kärnverksamhet

El och hissar

Vi utvecklar vår verksamhet i el- och hissbranschen med fokus på storstadsområden där efterfrågan på modernisering av infrastruktur och utveckling är stor.

Speciallösningar

Vi tillämpar ett branschövergripande förhållningssätt när vi utvecklar verksamhetsområdet speciallösningar. Vårt huvudsakliga fokus utgörs av djupt nischade produkter och tjänster som är ledande inom sina respektive marknader.

Nya nischer >> Nya specialiseringsområden utvärderas kontinuerligt genom en strukturerad process och ett dagligt fokus på att förvärva ytterligare nischade och välskötta företag.

Illstration Icons-07

Två huvudtrender som driver tillväxten

Växande metropoler

Inflyttningen till storstäderna är en långvarig global trend som ständigt ökar trycket på en välfungerande urban infrastruktur. Sdiptechs verksamheter inom specialiserade nischer såsom hiss och el väl rustade för att tillgodose den växande efterfrågan på modernisering av urbana infrastrukturer.

Global digitalisering

Kritiska samhällsfunktioner digitaliseras i allt högre grad och människor utvecklar dagligen sitt sätt att leva digitalt. Sdiptechs företag inom el tillhandahåller verksamhetskritiskt nischade funktioner och elektrisk automation till våra kunder såsom datacenter, sjukhus, transportsektorn och banker.

Illstration Icons-11