Simcity

Våra Fokusområden

VATTEN & SANITET


Vattenförbrukningen har historiskt ökat dubbelt så fort som befolkningen, och tillräckligt med vatten för att försörja 200 miljoner människor läcker varje dag från åldrande infrastruktur. Samtidigt ser vi ökande osäkerheter i väderförhållanden och strängare regler på vad som anses rent. Resultatet är ett snabbt växande behov av att rena, filtrera och lokalt extrahera sötvatten.

Sdiptech erbjuder viktiga sådana lösningar, bland annat vattenreningsverk, kommunala pumpstationer och lösningar för avloppsrening.

KRAFT & ENERGI


Digitalisering skapar allt mer data att hantera och bara datacentraler kommer att förbruka över 20 procent av världens kraft år 2025. Automatiserad utrustning blir alltmer komplex, vilket kräver högre säkerhet, tillförlitlighet och elkvalitet. Samhället strävar också efter enbart förnybara energikällor, men deras instabilitet i effektnivåer och kvalitet är ett viktigt problem att hantera.

Exempel på Sdiptech-lösningar är nischade kylsystem, övervakningsutrustning för elkvalitet och elektrisk automation och styrning.

NISCHADE INFRASTRUKTURLÖSNINGAR


Marknaden för nischad teknik är nödvändigtvis fragmenterad, men tack vare vårt fokus på infrastruktur ser vi ständigt till att lägga till nya lösningar för gruppen. Vi söker efter marknader som drivs av de starka och långvariga trender som ligger till grund för vår verksamhet, och vi letar efter lönsamma och stabila företag med fin historik.

Exempel på nischade infrastrukturlösningar som Sdiptech tillhandahåller är flygradio-kommunikation, avancerad säkerhet och övervakning samt styrsystem för energieffektivitet och inomhusklimat.

BYGGNADSTEKNISKA TJÄNSTER


Den europeiska bygginfrastrukturen åldras. I kombination med hög urbanisering och växande befolkningar står städerna inför enorma utmaningar inom underhåll och modernisering, liksom med att skapa nya byggnader som är hållbara, effektiva och säkra.

Sdiptech är en ledande aktör i flera nischer som är avgörande för att klara dessa utmaningar, bland annat genom att tillhandahålla hissmodernisering, takrenovering och stomkomplettering.