Investor relations


Här samlar vi aktuell information om Sdiptech i form av nyheter, pressmeddelanden, aktieklasser och finansiell information. Vi strävar efter transparens mot intressenter och media och att den publicerade informationen ska hålla hög kvalitet.

Sdiptechs B-aktie samt preferensaktie är noterade på Nasdaq First North Premier.

Omsättning

* Current run-rate visar koncernens omsättning för rullande tolv månader för samtliga bolag som varit del av koncernen under mer än ett år. För bolag som varit del av koncernen i mindre än tolv månader har omsättning enligt bolagens senaste årsredovisning använts.

CJ foto 4-Redigera

CARL JOHAN ÅKESSON – FINANSCHEF

cj.akesson@sdiptech.com
Tel: + 46 (0) 708 30 70 57


Finansiell kalender

Klicka här för att se datum för kommande rapporter och bolagsstämmor.