Certifierad rådgivare:
Erik Penser Bankaktiebolag

Telefonnummer
+46 (0) 8 463 80 00

Adress
Biblioteksgatan 9
Box 7405
103 91 Stockholm

Nasdaq First North Premiere är en alternativ handelsplats, vilken drivs av de olika börserna inom Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en EU-reglerad handelsplats. Bolag på First North omfattas av reglerna för First North och inte av de juridiska kraven för tillträde till handel på en reglerad marknad. En sådan investering kan ha högre risk än på huvudmarknaden.

Alla bolag vars aktier handlas på First North Premiere har en certifierad rådgivare som övervakar bolagets efterlevnad av regler och föreningar på First North gällande utlämnande av information till marknaden och investerare. Erik Penser Bankaktiebolag, som är medlem av och har ett avtal med Nasdaq OMX Stockholm AB, är certifierad rådgivare för Sdiptech.

Revisor:
KPMG

Auktoriserad revisor Duane Swanson (född:1959) är ansvarig revisor. KPMG valdes vid årsstämman  i maj 2018, fram till och med årsstämman 2019.

Adress
Tegelbacken 4A
103 23 Stockholm