Finansiella rapporter

Bolagets årsredovisningar och kvartalsrapporter återfinns nedan. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor: info@sdiptech.com

 

Från och med det första kvartalet 2018 används nyckeltalet EBITA* i Sdiptechs finansiella rapporter. EBITA* utgörs av EBITA före förvärvskostnader, samt före omvärderingar av villkorade köpeskillingar. Syftet med EBITA* är att tydliggöra koncernens operativa resultatutveckling. På grund av oregelbundenhet i när förvärvskostnader uppstår och bokas, visar EBITA* tydligare den underliggande operativa utvecklingen i verksamheten. Även omvärdering av skulder avseende villkorade köpeskillingar exkluderas för att tydliggöra den operativa resultatutvecklingen.

Se nedbrytning av senaste rapportens EBITA*

Från och med det första kvartalet 2019 rapporterar Sdiptech i enlighet med följande struktur för bolagets affärsområden:

  • Water & Energy
  • Special Infrastructure Solutions
  • Property Technical Services

Proforma-siffror för de fyra senaste rapporterade kvartalen (från och med första kvartalet 2018 till och med fjärde kvartalet 2018) enligt den nya segmentrapporteringen, exklusive avvecklade verksamheter och centrala enheter, finns tillgängliga nedan.

Se proforma-siffror enligt ny struktur för segmentrapportering

Rapporter 2019

Sdiptech Delårsrapport Q1 januari - mars 2019


Download

View Only

Sdiptech Delårsrapport Q2 april - juni 2019


Download

View Only


Rapporter 2018

Sdiptech Årsredovisning 2018


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2018


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 juli - september 2018


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 april - juni 2018


Download

View Only

Sdiptech bokslutskommuniké 2018 januari - december2018


Download

View Only


Rapporter 2017

Sdiptech Årsredovisning 2017


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2017


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 juli - september 2017


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 april - juni 2017


Download

View Only

SDIPTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 januari - december 2017


Download

View Only


Rapporter 2016

SDIPTECH ÅRSREDOVISNING 2016


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2016


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 juli - september 2016


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 april - juni 2016


Download

View Only

Sdiptech bokslutskommuniké 2016 januari - december 2016


Download

View Only


Rapporter 2015

SDIPTECH ÅRSREDOVISNING 2015


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2015


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 januari - september 2015


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 januari - juni 2015


Download

View Only

Sdiptech bokslutskommuniké 2015 januari - december 2015


Download

View Only


Rapporter 2014

Sdiptech Årsredovisning 2014


Download

View Only

Sdiptech halvårsrapport 2014


Download

View Only

Sdiptech bokslutskommuniké 2014


Download

View Only


Rapporter 2013

Sdiptech årsredovisning 2013


Download

View Only


Rapporter 2012

Sdiptech årsredovisning 2012


Download

View Only


Rapporter 2011

Sdiptech årsredovisning 2011


Download

View Only

Sdiptech halvårsrapport 2011


Download

View Only


Rapporter 2010

Sdiptech årsredovisning 2010


Download

View Only