Finansiella rapporter

Bolagets årsredovisningar och kvartalsrapporter återfinns nedan. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor: info@sdiptech.com

* I oktober 2015 ändrade bolaget sitt namn till Sdiptech (alla rapporter publicerade före detta datum har tagits fram under namnet Serendipity Innovations).


Rapporter 2018

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2018


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 juli - september 2018


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 april - juni 2018


Download

View Only


Rapporter 2017

Sdiptech Årsredovisning 2017


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2017


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 juli - september 2017


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 april - juni 2017


Download

View Only

SDIPTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 januari - december 2017


Download

View Only


Rapporter 2016

SDIPTECH ÅRSREDOVISNING 2016


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2016


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 juli - september 2016


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 april - juni 2016


Download

View Only

Sdiptech bokslutskommuniké 2016 januari - december 2016


Download

View Only


Rapporter 2015

SDIPTECH ÅRSREDOVISNING 2015


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q1 januari - mars 2015


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q3 januari - september 2015


Download

View Only

Sdiptech delårsrapport Q2 januari - juni 2015


Download

View Only

Sdiptech bokslutskommuniké 2015 januari - december 2015


Download

View Only


Rapporter 2014

Sdiptech Årsredovisning 2014


Download

View Only

Sdiptech halvårsrapport 2014


Download

View Only

Sdiptech bokslutskommuniké 2014


Download

View Only


Rapporter 2013

Sdiptech årsredovisning 2013


Download

View Only


Rapporter 2012

Sdiptech årsredovisning 2012


Download

View Only


Rapporter 2011

Sdiptech årsredovisning 2011


Download

View Only

Sdiptech halvårsrapport 2011


Download

View Only


Rapporter 2010

Sdiptech årsredovisning 2010


Download

View Only