Bolagsstämma 2014

Årsstämman 2014

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 november 2014 klockan 18.00 i Summits lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Documents for download

Kallelsen i dess helhet finner ni här (Kallelsen publicerades på bolagets hemsida, PoIT samt DI den 6 oktober 2014).

Ladda ner fullmakt här 

Anmäl er till stämman senast den 28 oktober via denna länk

Datum: tisdagen den 4 november 2014

Plats: Summits Konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, 114 38, Stockholm

Tid: 18-20

Styrelsens förslag till bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av preferensaktier

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen