Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group AB 2 000 000 12 581 711 45,52% 63,13%
Swedbank Robur Fonder AB 2 232 143 6,97% 4,46%
Elementa AB 1 393 991 4,35% 2,79%
Handelsbanken Fonder AB 1 100 000 3,43% 2,20%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 1 017 114 40 3,18% 2,03%
Danica Pension Försäkring AB 853 949  21 828 2,73% 1,75%
Catella Hedgefond AB 720 000 2,25% 1,44%
Aktia 622 500 2,07% 1,32%
Avanza Pension 318 004 294 041 1,91% 1,22%
Volito AB 400 000 1,25% 0,80%
Summa, övriga 7 038 233 1 434 091 26,34% 16,86%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 16 februari 2018