Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group AB 2 000 000  12 281 711 44,59% 64,59%
Swedbank Robur Fonder AB 2 232 143 6,97% 4,46%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 1 147 092 3,58% 2,29%
Danica Pension Försäkring AB 21 828 3,60% 2,30%
Catella Hedgefond AB 720 000 2,25% 1,44%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension  273 632 372 606 2,02% 1,29%
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 600 000 1,87% 1,20%
Elementa Management AB 554 070 1,73% 1,11%
Volito AB 400 000 1,25% 0,80%
F Holmström Private Equity AB 364 420 1,14% 0,73%
Summa, övriga 8 574 067 1 355 566 31,00% 19,79%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 30 juni 2017