Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group AB 2 000 000  12 281 711 44,59% 64,59%
Swedbank Robur Fonder AB 2 232 143 6,97% 4,46%
Handelsbanken Fonder AB 1 200 000 3,75% 2,40%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 1 147 092 3,58% 2,29%
Danica Pension Försäkring AB 1 098 933 21 828 3,50% 2,24%
Elementa AB 732 795 2,29% 1,46%
Catella Hedgefond AB 720 000 2,25% 1,44%
Aktia 622 500 1,94% 1,24%
Avanza Pension 280 586 292 532 1,79% 1,15%
Volito AB 400 000 1,25% 0,80%
Summa, övriga 7 961 885 1 435 640 28,09% 17,99%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 30 september 2017