Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group AB 2 000 000 12 581 711 45,53% 65,13%
Swedbank Robur Fonder AB 2 067 143 6,45% 4,13%
Elementa Management AB 1 802 136 5,63% 3,60%
Handelsbanken Fonder AB 1 100 000 3,43% 2,20%
Catella Fonder AB 720 000 2,25% 1,44%
Aktia 662 500 2,07% 1,32%
Avanza Pension 343 596  280 581 1,95% 1,25%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 621 238  40 1,94% 1,24%
Danica Pension Försäkring AB 474 723 22 378 1,55% 0,99%
Volito AB 400 000 1,25% 0,80%
Summa, övriga 7 504 598 1 447 001 27,95% 17,89%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 30 april 2018