Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group AB 2 000 000 12 581 711 45,53% 63,13%
Swedbank Robur Fonder AB 2 182 143 6,81% 4,36%
Elementa AB 1 709 907 5,34% 3,42%
Handelsbanken Fonder AB 1 100 000 3,43% 2,20%
Danica Pension Försäkring AB 741 472 21 828 2,38% 1,53%
Catella Hedgefond AB 720 000 2,25% 1,44%
Aktia 662 500 2,07% 1,32%
Avanza Pension 347 331  293 356 2,00% 1,28%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 582 771 40 1,82% 1,16%
Volito AB 400 000 1,25% 0,80%
Summa, övriga 7 249 810 1 434 776 27,12% 17,36%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 31 mars 2018