Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group 2 000 000 12 581 711 45,53% 65,13%
Elementa Management 2 414 177 7,54% 4,83%
Swedbank Robur Fonder 2 061 000 6,44% 4,12%
Handelsbanken Fonder 1 420 000 4,43% 2,84%
Catella Fonder 748 243 2,34% 1,50%
Aktia 662 500 2,07% 1,32%
Avanza Pension 336 521 256 532 1,85% 1,19%
F Holmström Private Equity 579 248 1,81% 1,16%
AB Axel Granström 400 000 1,25% 0,80%
Nordnet Pensionsförsäkring 305 263 69 953 1,17% 0,75%
Summa, övriga 6 768 982 1 423 515 25,58% 16,38%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 2019-02-28