Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Saeid Esmaeilzadeh 1 000 000 6 375 165 23,03% 32,73%
Ashkan Pouya 1 000 000 6 290 856 22,76% 32,56%
Swedbank Robur Fonder 2 061 000 6,44% 4,12%
Handelsbanken Fonder 2 040 000 6,37% 4,08%
Elementa Management 1 389 712 4,34% 2,78%
Catella Fonder 998 243 3,12% 2,00%
Aktia 662 500 2,07% 1,32%
Avanza Pension 362 016  245 344 1,90% 1,21%
F Holmström Private Equity 579 248 1,81% 1,16%
AB Axel Granlund 400 000 1,25% 0,80%
Summa, övriga 7 118 905 1 504 656 26,93% 17,24%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 2019-05-31