Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group 2 000 000 12 581 711 45,53% 65,13%
Swedbank Robur Fonder 2 061 000 6,44% 4,12%
Handelsbanken Fonder  1 670 000 5,21% 3,34%
Elementa Management 1 540 584 4,81% 3,08%
Catella Fonder 996 709 3,11% 1,99%
Aktia 662 500 2,07% 1,32%
Avanza Pension 341 464 253 895 1,86% 1,19%
F Holmström Private Equity 579 248 1,81% 1,16%
AB Axel Granström 400 000 1,25% 0,80%
Nordnet Pensionsförsäkring 321 966 73 536 1,23% 0,79%
Summa, övriga 7 122 463 1 422 569 26,68% 17,08%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 2019-04-30