Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Kapital% Röster%
Serendipity Group AB 2 000 000 12 581 711 45,53% 65,13%
Swedbank Robur Fonder AB 2 061 000 6,44% 4,12%
Elementa Management AB 1 721 298 5,37% 3,44%
Handelsbanken Fonder AB 1 350 000 4,22% 2,70%
Catella Fonder AB 770 000 2,40% 1,54%
Aktia 662 500 2,07% 1,32%
Avanza Pension 334 729  280 164 1,92% 1,23%
F Holmström Private Equity AB 579 248 1,81% 1,16%
Danica Pension Försäkring AB 474 723 22 378 1,55% 0,99%
Nordea Liv & Pension 406 410  40 1,27% 0,81%
Summa, övriga 7 336 026 1 447 418 27,42% 17,56%
Total 2 000 000 28 277 645 1 750 000 100,00% 100,00%

* Data per 30 juni 2018