Nischad teknikkoncern med fokus på urban infrastruktur


Sdiptech fokuserar på urban infrastruktur. Vi tillhandahåller djupt nischade produkter och tjänster inom modernisering, nyinstallation, service och underhåll i till exempel sjukhus, trafiksystem, vattenledningssystem och datacenter.

Trend: Urbanisering


Inflyttningen till storstäderna ökar trycket på den urbana infrastrukturen.

Digitaliseringen av samhället ökar behovet av ständigt uppgraderade digitala infrastrukturer.

Genom att satsa på utvalda nischer är Sdiptech redo att möta globalt växande utmaningar.

Läs mer…

Starka nischer


Starka nischer har inbyggda skyddsbarriärer, väldokumenterad lönsamhet och stabila kassaflöden. En bred kunskap utan kritiskt beroende av ett fåtal kunder och leverantörer bidrar till stabiliteten.

Flexibilitet och närhet till kunderna är en konkurrensfördel och möjliggör marginaler högre än genomsnittet.

Läs mer…

Icke invasiva synergier


Vi uppnår synergier tack vare vårt geografiska fokus på urbana områden.

Närhet till gemensamma kunder ger oss möjligheten att finna nya och lönsamma erbjudanden samtidigt som vi banar väg för djupare och godare relationer med leverantörer.

Läs mer…