Nischad teknikkoncern med fokus på infrastruktur


Vi tjänar samhällets växande och mer avancerade infrastrukturer med specialteknik, nischade lösningar och tjänster. Våra fokusområden är vatten, kraft och energi, luft, transport och byggtekniska tjänster.

Starka trender


Urbaniseringen ökar trycket och efterfrågan på infrastruktur.

Vårt behov av hållbarhet, effektivitet och säkerhet eskalerar kontinuerliga uppgraderingar och förbättringar.

I specialiserade nischer är vi väl positionerade för att möta denna växande efterfrågan.

Läs mer…

Starka nischer


Starka nischer har inbyggda skyddsbarriärer, väldokumenterad lönsamhet och stabila kassaflöden. En bred kunskap utan kritiskt beroende av ett fåtal kunder och leverantörer bidrar till stabiliteten.

Flexibilitet och närhet till kunderna är en konkurrensfördel och möjliggör marginaler högre än genomsnittet.

Läs mer…

Kontinuitet


Vi har fokus på kontinuitet och långsiktig hållbar tillväxt.

Vi stöder och uppmuntrar våra entreprenörer att skapa nya och lönsamma erbjudanden samtidigt som vi banar väg för djupare relationer och icke-invasiva synergier inom gruppen.

Läs mer…