Styrelse

ASHKAN POUYA

Ashkan Pouya
Styrelseordförande
Född 1976

Ekonomexamen

Innehav i Sdiptech: 2 000 000 A-aktier och 12 581 711 B-aktier (genom Serendipity Group AB)

Ashkan Pouya är en erfaren serieentreprenör som har medverkat till uppstarten av flera forskningsbaserade företag, både i ledande positioner och som non-executive, och han var tidigare innovationsdirektör vid Lunds universitet. Ashkan har en bakgrund i företagsekonomi genom studier vid Uppsala universitet, Queen’s University och WHU-Otto Besheim School of Management i Tyskland. Ashkan har därtill haft en framgångsrik karriär som elitidrottare och blev världsmästare i Combat Jujitsu 2000.

Saeid Esmaeilzadeh_DSC_4068-Redigera

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot
Född 1974

Doktor i materialkemi

Innehav i Sdiptech: 2 000 000 A-aktier och 12 581 711 B-aktier (genom Serendipity Group AB)

Saeid är en serieentreprenör som har grundat och drivit en rad forskningsintensiva företag inom olika branscher. 2002 blev han Sveriges yngsta docent. Han har erhållit många utmärkelser för sin forskning och sina prestationer som entreprenör. Saeid är en erfaren styrelseledamot och har sedan 2010 varit VD för Serendipity Innovations. Saeid är doktor i materialkemi vid Stockholms universitet.

Mikael Lönn B-BW-Redigera

Mikael Lönn
Styrelseledamot
Född 1949

Fil.kand. Stockholm Universitet samt läkarexamen från Karolinska Institutet

Innehav i Sdiptech: 169 215 B-aktier

Mikael Lönn har bred erfarenhet av att arbeta som entreprenör inom hälsobranschen, liksom som ägare och styrelseledamot inom skogsnäringen och energisektorn. I dag arbetar han, bland mycket annat, med finansiella investeringar och är för närvarande engagerad i både kommunala såväl som privata bolag. Mikael Lönn är också styrelseledamot i Redeye. Han har lång erfarenhet som rådgivare och är aktivt engagerad i styrelser för en rad start-ups och tillväxtföretag.

pinnekamp

Katarina Lundblad Pinnekamp
Styrelseledamot
Född 1952

Civilingenjör i materialteknik

Innehav i Sdiptech: 9 090 B-aktier

Katarina Lundbland Pinnekamp har över 30 års erfarenhet inom teknologi, teknisk F&U och immaterialrätt. Hon har över 20 års erfarenhet från ABB där hon bland annat var ansvarig på koncernnivå för patentfrågor. Hon är idag engagerad som både konsult och investerare. Katarina är för närvarande styrelseledamot i Exeger.

styrelse02

Johnny Alvarsson
Styrelseledamot
Född 1950

Civilingenjör

Innehav i Sdiptech: 18 200 B-aktier och 18 000 köpoptioner

Johnny Alvarsson har haft ledande positioner i bolag verksamma inom både industri och teknik. Han är sedan 2004 VD för Indutrade. Johnny har tidigare varit VD för Elektronikgruppen samt Zeteco AB, och har dessförinnan haft flertalet ledande positioner inom Ericsson. Han är för närvarande styrelseledamot för Instalco och VBG och är även styrelseordförande för FM Mattsson Mora.

jan_samuelson

Jan Samuelson
Styrelseledamot
Född 1963

Civilekonom

Innehav i Sdiptech: 191 000 B-aktier och 90 000 köpoptioner

Jan Samuelson har för närvarande ett antal styrelseuppdrag, exempelvis som ordförande i styrelsen för det nyligen noterade Resurs Holding AB. Jan arbetade tidigare som Senior Partner på Accent Equity Partners och dessförinnan som Senior Vice President på EF Education.

Rådgivare

staffan_bohman

Staffan Bohman
Rådgivare
Född 1949

Civilekonom

Innehav i Sdiptech: 160 000 B-aktier

Staffan Bohman har en bred erfarenhet från flera ledande positioner. Han har varit vd för DeLaval och Gränges/Sapa AB, vice ordförande i styrelsen för Scania och ledamot i styrelsen för Ratos. Han är för närvarande verksam som ledamot i styrelsen för Atlas Copco, Vattenfall, Höganäs och som ordförande i styrelsen för Cibes Lift Group.