Styrelse

jan_samuelson

Jan Samuelson
Styrelseordförande
Född 1963

Civilekonom och jur.kand.

Innehav i Sdiptech: 236 000 B-aktier och 90 000 köpoptioner

Styrelseledamot sedan 2017, Styrelseordförande sedan 2018

Jan Samuelsson har en gedigen erfarenhet av att bygga medelstora bolag i ett flertal olika branscher, och har varit verksam på samtliga nivåer från det operativa till rollen som aktiv ägare. Jan innehar idag ett antal styrelseuppdrag, däribland som ordförande för Resurs Holding AB. Jan arbetade tidigare som Senior Partner på Accent Equity Partners och var innan dess Senior Vice President på EF Education.

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

ASHKAN POUYA

Ashkan Pouya
Styrelseledamot
Född 1976

Ekonomexamen

Innehav i Sdiptech: 2 000 000 A-aktier och 12 581 711 B-aktier (genom Serendipity Group AB)

Styrelseledamot sedan 2015

Ashkan Pouya är en erfaren serieentreprenör som har medverkat till uppstarten av flera forskningsbaserade företag, både i ledande positioner och som non-executive, och han var tidigare innovationsdirektör vid Lunds universitet. Ashkan har en bakgrund i företagsekonomi genom studier vid Uppsala universitet, Queen’s University och WHU-Otto Besheim School of Management i Tyskland. Ashkan har därtill haft en framgångsrik karriär som elitidrottare och blev världsmästare i Combat Jujitsu 2000.

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Saeid Esmaeilzadeh_DSC_4068-Redigera

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot
Född 1974

Doktor i materialkemi

Innehav i Sdiptech: 2 000 000 A-aktier och 12 581 711 B-aktier (genom Serendipity Group AB)

Styrelseledamot sedan 2015

Saeid är en serieentreprenör som har grundat och drivit en rad forskningsintensiva företag inom olika branscher. 2002 blev han Sveriges yngsta docent. Han har erhållit många utmärkelser för sin forskning och sina prestationer som entreprenör. Saeid är en erfaren styrelseledamot och har sedan 2010 varit VD för Serendipity Innovations. Saeid är doktor i materialkemi vid Stockholms universitet.

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

pinnekamp

Katarina Lundblad Pinnekamp
Styrelseledamot
Född 1952

Civilingenjör i materialteknik

Innehav i Sdiptech: 9 090 B-aktier

Styrelseledamot sedan 2016

Katarina Lundbland Pinnekamp har över 30 års erfarenhet inom teknologi, teknisk F&U och immaterialrätt. Hon har över 20 års erfarenhet från ABB där hon bland annat var ansvarig på koncernnivå för patentfrågor. Hon är idag engagerad som både konsult och investerare. Katarina är för närvarande styrelseledamot i Exeger.

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

styrelse02

Johnny Alvarsson
Styrelseledamot
Född 1950

Civilingenjör

Innehav i Sdiptech: 18 200 B-aktier och 18 000 köpoptioner

Styrelseledamot sedan 2016

Johnny Alvarsson har haft ledande positioner i bolag verksamma inom både industri och teknik. Han är sedan 2004 VD för Indutrade. Johnny har tidigare varit VD för Indutrade, Elektronikgruppen samt Zeteco AB, och har dessförinnan haft flertalet ledande positioner inom Ericsson. Han är för närvarande styrelseledamot för Instalco och VBG och är även styrelseordförande för FM Mattsson Mora.

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Markus Sjöholm
Styrelseledamot
Född 1971

LL.M. & M.Sc. i Ekonomi

Innehav i Sdiptech: 15 000 B-aktier

Styrelseledamot sedan 2018

Markus Sjöholm är civilekonom och jurist med över 21 års erfarenhet från nordisk private equity, inklusive som Managing Partner mellan 2014-2017 på CapMan Buyout.

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Innehav per 2019-03-08