Sdiptech_model_and_culture_733px

Sdiptech-modellen och vår kultur

  • Vi tror på styrkan i ingenjörsexpertis
  • Vi tror på mångfalden i olika företagskulturer
  • Vi tror på entreprenöriell verksamhetsdrift och ambition
  • Vi tror på tillväxten som blomstrar i ett nätverk av företag

Sditech har en gedigen erfarenhet av att starta och driva framgångsrika nischade företag. Denna internt upparbetade kunskapen om vad som faktiskt fungerar utgör grunden för vår kultur och Sdiptech-modell.

Entreprenörer

Våra nischer drivs av entreprenörer med en erkänd förmåga att självständigt och framgångsrikt utveckla lönsamma företag. Några av dem är grundare av en nisch medan andra har rekryterats för sin kompetens inom företagande och entreprenörskap i syfte att utveckla en nisch ytterligare.

Självständighet

En ”central hjärna” är effektivt i en byråkratisk hierarki, men skulle enkelt kunna förstöra entreprenöriell verksamhetsdrift och ambition. Sdiptech-modellen bygger istället på insikten att varje företagsledare bör ha ansvar och mandat att driva sin verksamhet självständigt. Närhet till kunderna, flexibilitet att skräddarsy lösningar samt förmågan att agera utifrån det som sker inom verksamhetsområdet är avgörande för varje framgångsrikt nischat företag.

Icke invasiva synergier

Vi förespråkar decentralisering men uppmuntrar samtidigt till samarbete för att skapa synergier. Vi erbjuder kreativt stöd för att stimulera branschöverskridande synergier med en hög grad av självständighet. Vi kallar detta för icke invasiva synergier.

 

Icke invasiva synergier kan:
  • öppna nya marknaden som tidigare inte varit tillgängliga för branschöverskridande varor
  • ge tillgång till nya kundsegment som tidigare varit för stora, genom att samarbeta kring erbjudanden
  • introducera unika lösningsförslag på en marknad genom att paketera gemensamma kunderbjudanden

En icke invasiv synergi är per definition en win-win eftersom den bygger på en överenskommelse som är utvecklad av de medverkande entreprenörerna.

Illstration-Icons-13