Finansiell kalender

Kommande

Bokslutskommuniké 2017

Publiceras på bolagets webbsida: 2018-02-15

 


Publicerade

Delårsrapport juli-september 2017

Publicerades på bolagets webbsida: 2017-11-15

Läs här


Delårsrapport april-juni 2017

Publicerades på bolagets webbsida: 2017-08-16

Läs här


Delårsrapport januari-mars 2017

Publicerades på bolagets webbsida: 2017-04-28

Läs här


Årsredovisning 2016

Publicerades på bolagets webbsida: 2017-04-26

Läs här


Bokslutskommuniké 2016

Publicerades på bolagets webbsida: 2017-02-16

Läs här


Delårsrapport juli-september 2016

Publicerades på bolagets webbsida: 2016-11-10

Läs här


Delårsrapport april-juni 2016

Publicerades på bolagets webbsida: 2016-08-30

Läs här


Delårsrapport januari-mars 2016

Publicerades på bolagets webbsida: 2016-05-10

Läs här


Årsredovisning 2015

Publicerades på bolagets hemsida: 2016-05-10

Read here


Bokslutskommuniké 2015

Publicerades på bolagets webbsida: 2016-02-18

Läs här


Delårsrapport januari-september 2015

Publicerades på bolagets webbsida: 2015-11-26

Läs här


Delårsrapport januari-juni 2015

Publicerades på bolagets webbsida: 2015-08-20

Läs här


Årsstämma

Årsstämman hölls 10 juni 2015.


Delårsrapport januari-mars 2015

Publicerades på bolages webbsida: 2015-05-21

Läs här


Årsredovisning 2014

Publicerades på bolagets webbsida: 2015-05-13

Läs här


Bokslutskommuniké 2014

Publicerades på bolagets webbsida: 2015-02-11

Läs här