Organisation och Styrning

Sdiptech är en teknikkoncern bestående av nischade verksamheter med fokus på urbana infrastrukturer. Vårt största kundsegment är fastighetsägare, såväl offentliga som privata.

Decentraliserad operativ modell med fokus på synergier

Sdiptechs operativa modell är decentraliserad med självständiga nischbolag och bygger tydligt på att bevara bolagens inbyggda styrkor och unika kultur. Styrkan i Sdiptechs erbjudande till marknaden, vilket skapar den långsiktiga och lönsamma tillväxten, ligger i varje nisch enskilda särprägel. Strategin för respektive nischbolag är därför individuell med decentraliserade affärsbeslut för att bevara närhet till kunderna och utnyttja den interna nischkompetensen.

Även om den operativa modellen är baserad på självständiga bolag, är synergier som bidrar till ytterligare organisk tillväxt utan att inkräkta på respektive verksamhets självständighet, en viktig del av Sdiptechs strategi för bolagsutveckling. Förutsättningarna för icke-invasiva synergier är goda eftersom bolagen är verksamma i samma eller angränsande marknader. Genom att exempelvis exponera lönsamma kundsegment för varandra kan såväl intäkter som lönsamhet förbättras utan att produkten eller tjänsten behöver förändras.

Koncernstyrning

Koncernstyrningen är baserad på följande tre fokusområden:

 1. Långsiktigt perspektiv
  Successionsplanering för att säkerställa kontinuitet.
  Identifierande av synergier och nya affärsmöjligheter för att förstärka hållbar tillväxt.
 2. Rapportering och uppföljning
  Månadsvis uppföljning för att monitorera framsteg och etablera en strategi framåt.
  Koncernen säkerställer att relevanta riktlinjer implementeras, e.g. Uppförandekoden.
 3. Fokus på lönsamhet
  Trendanalys för att proaktivt identifiera marknadsåtgärder.
  Identifiera synergier och nya affärsmöjligheter som adderar lönsamhet.

Kontakta oss

Om ditt bolag matchar våra kriterer och du överväger ägarskapsförändringar, tveka inte på att kontakta oss.

Klicka här för detaljer

Illstration Icons-09